Aktörer för innovation och företagande

Vi har listat ett flertal aktörer inom och runt innovationssystemet som ger råd och stöd kring bland annat innovation och företagande, din uppfinning, idé, produkt eller design. Aktörerna erbjuder information och rådgivning och i vissa fall ekonomiskt stöd. Aktörer för innovation och företagande

Social tagging: >

Comments are closed.