Nya rutiner vid invändningar i patentärenden

Under en tid har vi på PRV arbetat med att ta fram nya rutiner för invändningsärenden. Detta arbete har skett tillsammans med kundrepresentanter och målet har varit att ta fram en process som i möjligaste mån tar hänsyn till kundernas önskemål om en smidigare hantering och som fungerar med de krav som vi på PRV måste uppfylla. Några av de problem som kunderna påtalat är att: Det kan ta lång tid…

Social tagging: >

Comments are closed.