Från idé till immateriell tillgång

Immateriella tillgångar är ofta något du inte kan ta på rent fysiskt. Däremot representerar de nästan alltid det största värdet i ett företag. Den immateriella tillgången skapas av en god idé och kan ta sig uttryck i en teknisk lösning, … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.