Ett av tre jobb uppkommer tack vare immaterialrätt

En omfattande EU-studie påvisar ett direkt samband mellan EU-ländernas ekonomi och immaterialrätt. Studien visar att 40 % av Europas totala ekonomi genereras inom immaterialrättsintensiva företag. I går presenterade OHIM (den europeiska design- och varumärkesmyndigheten) presenterar en färsk EU-omfattande studie – … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.