Ryssland och USA går med i TMview

Nu är varumärkesinformation från Rysslands och USA:s immaterialrättsliga myndigheter med i söktjänsten TMview efter en tids samverkan i OHIM. Idag medverkar 34 myndigheter att tillgängliggöra över 20 miljoner varumärken i söktjänsten TMview. Ryssland har i detta bidragit med 400.000 och USA med 6.8 miljoner varumärken. Sedan introduktionen av söktjänsten TMview 2010 har det gjorts fler än 5…

Social tagging: >

Comments are closed.