Aktinsyn i ny version – visar tilläggsskydd och förlängda tilläggsskydd

PRV:s e-tjänst Aktinsyn har uppdaterats. Förutom offentliga patentansökningar visas nu även aktuppgifter för tilläggsskydd och förlängda tilläggsskydd, i den mån de finns elektroniskt tillgängliga. Utöver dessa ändringar har åtkomsten till aktuppgifter förenklats genom att all information om ett ärende visas på en detaljsida. Först visas utvalda bibliografiska uppgifter, och därefter följer akt…

Social tagging: >

Comments are closed.