Omklassning till den nya IPC-versionen försenad

Man måste fortfarande söka också i den gamla versionen av patentklassystemet När en ny version av det internationella patentklassystemet (IPC) träder i kraft fördelas arbetet med uppdatering av klassuppgifterna mellan olika patentmyndigheter runt jorden, beroende på dokumentens ursprung och prioriteter. PRV klassar om de patentdokument som bara publicerats i Sverige och en del andra dokument so…

Social tagging: >

Comments are closed.