Föreslå tillägg och borttagningar i TMclass

Administrationsverktyget  TMC är i kraft från den 1 januari 2014. Verktyget har tagits fram av OHIM och medför att varje EU-land numer kan begära önskemål om tillägg eller borttagning av varor och tjänster i EU:s harmoniserade klassningsdatabas TMclass. När ett land önskar lägga till en vara eller tjänst i TMclass sker ett röstningsförfarande för dessa varor eller tjänster, vilket innebär att…

Social tagging: >

Comments are closed.