Världsröstdagen, klassisk sång och patent

PRVbloggen uppmärksammar Världsröstdagen (World Voice Day) idag med en kort men halsbrytande odyssé genom patentlitteraturen. Patentbeviljade uppfinningar ska skilja sig väsentligt från varandra, i enlighet med patentlagen (2 §). Denna aspekt av lagen följer i allmänhet även människors röster, eftersom … Läs mer

Social tagging: > > > > > >

Comments are closed.