Ändringar i PCT:s regelsystem

Från och med 1 juli 2014 sker två ändringar i PCT:s regelsystem: Den ena ändringen innebär att skriftliga utlåtanden i fas I (written opinion från den internationella granskningsmyndigheten (ISA)) blir tillgängliga via Patent Scope i samband med att ansökan och granskningsrapporten publiceras cirka 18 månader från prioritetsdatum. Detta gäller för PCT-ansökningar som ingetts från och med 1 juli…

Social tagging: >

Comments are closed.