Driftsstopp

På grund av ett tidigare driftstopp har vår webbplats och telefoni inte fungerat under dagen. Detta är nu åtgärdat. Stoppet kan innebära längre väntetider i telefon under eftermiddagen. Vi tackar för ditt överseende.

Social tagging: >

Comments are closed.