Vad är en patentpool?

Jag har frågat Omar Al-Askary och Sebastian Diskay, bägge patentingenjörer på PRV. Såhär förklarar de upplägget med en patentpool: – En patentpool är en sammanslutning mellan två eller flera företag, ofta på global nivå. Man går helt enkelt samman i … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.