Begränsad service och driftstopp under v. 44

Begränsad service och driftstopp under vecka 44 Ärendehanteringssystemet för varumärken omarbetas Under hela vecka 44 har vi på PRV ett driftstopp i ärendehanteringssystemet för varumärken. Driftstoppet löper från och med den 24 oktober klockan 15:00 till och med den 3 november klockan 08:00. Inga ärenden kommer att handläggas under perioden, däremot kommer nya ärenden att tas emot som vanligt….

Social tagging: >

Comments are closed.