Samhandling ledord under Sveriges Innovationsriksdag

Under två dagar, 21-22 april, träffades inkubatorer, business parks, branschorganisationer, rådgivare och myndigheter för att gemensamt diskutera nyindustrialisering och samhandling under Sveriges Innovationsriksdag. Orden må vara nya, men utmaningarna är i grunden de samma. Industrin och näringslivet behöver ständigt förändras för … Läs mer

Social tagging: > > > > >

Comments are closed.