”Bridging Business and Research” Minska avståndet mellan företag och forskning

80 miljarder euro har anslagits av EU till Horizon2020 för forskning och innovation för åren 2014-2020. Inom detta projekt ryms programmet MSCA- Marie Sklodowska-Curie åtgärderna där forskare från och utanför Europa erbjuds att vidareutveckla sin karriär. I programmet bygger det … Läs mer

Social tagging: > >

Comments are closed.