Få kvinnor söker patent

Innovation är en genusfråga, det framgår tydligt i statistiken över inkomna ansökningar till PRV. Endast 6 procent av patentansökningarna som inkom  till PRV under 2015 kom från kvinnliga uppfinnare. Siffrorna för design- och varumärkesskydd är högre även om kvinnliga sökanden fortfarande är … Läs mer

Social tagging: >

Comments are closed.