”Fokusera på en av dina idéer och driv den så långt det går”