Innovation och regionindelning

Inom EU finns det en hierarkisk regionindelning.  Den introducerades 1988 av Eurostat och kallas NUTS-2. Syfte var att kunna jämföra områden i EU:s olika medlemsländer utifrån exempelvis yta och befolkningsstorlek. Genom att, utifrån NUTS-2-indelningen, titta på antalet inkomna patentansökningar till EPO (European Patent … Läs mer

Social tagging: > > >

Comments are closed.