Samtal med författaren Sara Lundberg om immateriella tillgångar