Upphovsrätt för unga med juristen Catharina Ekdahl