Archives for oktober2023

Valutajusteringar januari 2024

Förändrade PCT-avgifter fr o m 1 januari 2024 p g a valutajusteringar.