Skatteverket ska underrätta redan folkbokförd om någon gör flyttanmälan till samma bostad