Samfällighetsföreningar kan avregistreras för moms