Archives for april2024

Ett decennium i utveckling med PRV(2)

När PRV flyttade in vårt fantastiska hus i kvarteret Uppfinnaren i Stockholm 1921 pågick industrialiseringen och byggandet av ett välfärdssamhälle. Nu har vi ett läge där näringsliv och samhälle befinner sig i snabb utveckling och ständig förändring med nya konsumtions- och handelsmönster, nya teknologier och banbrytande innovationer. Samhället utmanas i en allt större grad, i en allt större ström av olika kriser samt vilseledande information och förfalskade produkter.