Avdrag

Viktigt att kontrollera uppgifter vid rot och rut utomlands

Svenskar som äger bostäder i ett annat EU/EES-land har rätt till rot- och rutavdrag. Förra året beviljades sammanlagt 37 miljoner kronor i skattereduktion för rut och rotarbete i bostäder utomlands. Men alla köpare har inte full koll på reglerna visar Skatteverkets granskning.

Fler uppgifter måste lämnas för rot- och rututbetalning

Nästa år krävs mer information från företag för att de ska kunna få utbetalning för rot- och rutarbete. De måste redovisa vilken typ av arbete som är utfört, antalet arbetade timmar och kostnaden för material. Syftet är att Skatteverket ska få bättre underlag för kontroll.

Enklare skatteregler vid bostadsförsäljning

Skatteverket föreslår enklare skatteregler vid försäljning av privatbostad främst genom att avdragen för reparationer och förbättringar ändras i kombination med en motsvarande sänkning av skatten på försäljningsvinster. Ett annat förenklingsförslag är att mäklare ska lämna kontrolluppgift, vilket gör det möjligt att förifylla fler uppgifter i deklarationen.

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare för ökade levnadskostnader när man reser i tjänsten. Inför varje årsskifte fastställer Skatteverket beloppen för de skattefria utlandstraktamentena, som varierar beroende på land.

De skattefria traktamentsbeloppen bygger på prisuppgifter för restaurangmåltider i de olika länderna. Tidigare har beloppen baserats på prisinformation som Sveriges ambassader runt om i världen har samlat in. Nu hämtar Skatteverket i stället uppgifter från ett brittiskt företag som är specialister på konsumentpriser.

– Vi får nu ett betydligt bättre underlag än tidigare. De skattefria utlandstraktamentena för nästa år kommer att vara bättre anpassade till kostnadsläget i respektive land. Dagens belopp har ibland varit för höga och ibland för låga, men detta rättas nu till, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket.

Från och med den 1 januari 2013 sänks det skattefria traktamentet för 124 länder. Det höjs för 24 länder. Alla våra nordiska grannländer får höjda belopp. För till exempel Norge höjs beloppet med 177 kronor och hamnar därmed på 976 kronor per dag. Det innebär det näst högsta bland alla länder. Bara Angola har ett högre traktamente, 1 024 kronor. Däremot blir det sänkta traktamenten för många andra vanliga tjänstereseländer.

 

Skatteverket kommenterar aktuell dom

Skatteverket kommer inte att överklaga tisdagens dom i kammarrätten i Stockholm gällande Arlanda Express.– Omständigheterna för Arlanda Express är speciella och finns inte i övriga ärenden som gäller koncerninterna ränteavdrag vid riskkapitalförvärv, säger Tomas Algotsson, enhetschef vid Skatteverkets rättsavdelning.

Kammarrätten i Stockholm meddelade nyligen en dom som behandlar avdragsrätt för räntor på lån från moderbolaget i Luxemburg avseende Arlanda Express. Kammarrätten fann att Skatteverket inte hade visat att räntenivån på 13 procent var för hög.

Skatteverket har utrett ett antal fall som avser lån från ägarbolag där ränteavdrag på flera miljarder inte medgivits. I flera av dessa fall har avdrag även nekats av förvaltningsrätten. Domen som behandlar Arlanda Express är den första som prövats i kammarrätten. – Domen ger oss ett exempel på hur man kan bedöma långivarens risk och räntenivån i ett speciellt fall som detta, säger Tomas Algotsson, enhetschef vid Skatteverkets rättsavdelning. Kammarrättens dom beskriver bland annat att lånet från moderbolaget avseende Arlanda Express innebar en stor risk för långivaren eftersom finansieringen avsåg ett högriskprojekt. Vidare beskriver domen att långivarens risk påverkades av att bolaget hade liten handlingsfrihet på grund av koncessionsbestämmelserna samt att de materiella tillgångarna var begränsade. – Omständigheterna för Arlanda Express är speciella och finns inte i övriga ärenden som gäller koncerninterna ränteavdrag vid riskkapitalförvärv. På grund av dessa speciella omständigheter kommer Skatteverket inte att överklaga domen,  säger Tomas Algotsson.

 

Presentkort på rot- och rutarbete möjlig julgåva från arbetsgivaren

Många arbetsgivare planerar nu julklappar till sina anställda. I år får julklappen till en anställd kosta max 450 kronor inklusive moms för att vara skattefri. Skatteverket har även tagit ställning till att presentkort på rot- och rutarbete kan ges som en skattefri gåva.

Avdrag – Tjänsteresa

Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för resekostnader så behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Om du har använt förmånsbil för tjänsteresor och betalat allt drivmedel själv, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.Har du fått en lägre ersättning än 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil.Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel.

Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.

Om du har haft andra utgifter för resor får du göra avdrag med dina verkliga kostnader.

 

Avdrag för resor till och från arbetet

 

Vilka möjligheter har jag som enskild näringsidkare att göra avdrag för resor till och från arbetet?

Som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare har du rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen enligt samma regler som gäller för löntagare.Detta innebär bland annat att om du använt egen bil och är berättigad till avdrag, kan du få avdrag med 18,50 kronor per mil för inkomståret 2011 och 2012.Om du använder egen eller närståendes eller sambos förmånsbil kan du få avdrag med utgifter för diesel med 6,50 kronor per mil eller för annat drivmedel med 9,50 kronor för inkomstår 2011 och 2012.Avdrag kan endast medges för den del av kostnaderna som överstiger 9 000 kronor inkomstår 2011 och 10 000 kronor 2012. Har du kostnader för resor till och från arbetet både som anställd och som egen företagare sker minskningen av avdraget i första hand under inkomst av tjänst.

Avdrag – Resor till och från arbetet

Jag kör bil till mitt arbete. Vilket avdrag kan jag få?

Om du har använt bil för resor till och från arbetet får du göra avdrag för utgifterna

  • om avståndet är minst fem kilometer
  • om du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag för fram- och återresan, jämfört med att åka kollektivt
  • om det saknas kollektivtrafik och avståndet är minst två kilometer.

Avdraget är 18,50 kronor per mil (inkomståren 2011 och 2012). Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil (inkomståren 2011 och 2012).

Om du har rätt till avdrag för resor med bil (egen bil eller förmånsbil) får du dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift. Om du reser med egen bil får du även göra avdrag för de faktiska utgifterna för trängselskatt.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för arbetsresor för de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du göra avdrag för alla dagar du använt bilen för resor till och från arbetet.

Du kan bara få avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för den del av dina utgifter som är högre än 9 000 kronor. För inkomståret 2012 är gränsen 10 000 kronor.

 

Bil och resor

Här hittar du information om bilförmån och fordonsskatt. Här finns till exempel Skatteverkets tjänst Bilförmånsberäkning där du kan räkna fram ditt bilförmånsvärde.

Skatteverket är beskattningsmyndighet för fordonsskatt. Här kan du därför också läsa om vem som ska betala fordonsskatt och för vilka fordon. Observera att det är Transportstyrelsen som ansvarar för vägtrafikregistret, skickar ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen.

Här hittar du också viss information om trängselskatt. Mer kan du läsa på Transportstyrelsens webbplats. Det är även Transportstyrelsens kundtjänst som svarar på frågor om trängselskatt.

Läs mer på skatteverkets hemsida:

Frågor & svar