Archives for koncernintern

Skatteverket kommenterar aktuell dom

Skatteverket kommer inte att överklaga tisdagens dom i kammarrätten i Stockholm gällande Arlanda Express.– Omständigheterna för Arlanda Express är speciella och finns inte i övriga ärenden som gäller koncerninterna ränteavdrag vid riskkapitalförvärv, säger Tomas Algotsson, enhetschef vid Skatteverkets rättsavdelning.

Kammarrätten i Stockholm meddelade nyligen en dom som behandlar avdragsrätt för räntor på lån från moderbolaget i Luxemburg avseende Arlanda Express. Kammarrätten fann att Skatteverket inte hade visat att räntenivån på 13 procent var för hög.

Skatteverket har utrett ett antal fall som avser lån från ägarbolag där ränteavdrag på flera miljarder inte medgivits. I flera av dessa fall har avdrag även nekats av förvaltningsrätten. Domen som behandlar Arlanda Express är den första som prövats i kammarrätten. – Domen ger oss ett exempel på hur man kan bedöma långivarens risk och räntenivån i ett speciellt fall som detta, säger Tomas Algotsson, enhetschef vid Skatteverkets rättsavdelning. Kammarrättens dom beskriver bland annat att lånet från moderbolaget avseende Arlanda Express innebar en stor risk för långivaren eftersom finansieringen avsåg ett högriskprojekt. Vidare beskriver domen att långivarens risk påverkades av att bolaget hade liten handlingsfrihet på grund av koncessionsbestämmelserna samt att de materiella tillgångarna var begränsade. – Omständigheterna för Arlanda Express är speciella och finns inte i övriga ärenden som gäller koncerninterna ränteavdrag vid riskkapitalförvärv. På grund av dessa speciella omständigheter kommer Skatteverket inte att överklaga domen,  säger Tomas Algotsson.