Archives for skattefri

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.

Mer rättvisande skattefria utlandstraktamenten 2013

Skatteverket använder inför 2013 en förbättrad metod för att räkna om beloppen för de skattefria utlandstraktamentena. Detta för att få traktamenten som är bättre anpassade till kostnadsläget i de olika länderna. Förändringarna innebär stora justeringar av beloppen.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare för ökade levnadskostnader när man reser i tjänsten. Inför varje årsskifte fastställer Skatteverket beloppen för de skattefria utlandstraktamentena, som varierar beroende på land.

De skattefria traktamentsbeloppen bygger på prisuppgifter för restaurangmåltider i de olika länderna. Tidigare har beloppen baserats på prisinformation som Sveriges ambassader runt om i världen har samlat in. Nu hämtar Skatteverket i stället uppgifter från ett brittiskt företag som är specialister på konsumentpriser.

– Vi får nu ett betydligt bättre underlag än tidigare. De skattefria utlandstraktamentena för nästa år kommer att vara bättre anpassade till kostnadsläget i respektive land. Dagens belopp har ibland varit för höga och ibland för låga, men detta rättas nu till, säger Hans Eriksson, rättslig specialist på Skatteverket.

Från och med den 1 januari 2013 sänks det skattefria traktamentet för 124 länder. Det höjs för 24 länder. Alla våra nordiska grannländer får höjda belopp. För till exempel Norge höjs beloppet med 177 kronor och hamnar därmed på 976 kronor per dag. Det innebär det näst högsta bland alla länder. Bara Angola har ett högre traktamente, 1 024 kronor. Däremot blir det sänkta traktamenten för många andra vanliga tjänstereseländer.