Archives for utgifter

Skattestatistisk årsbok – 250 sidor skattefakta

Hur mycket skatt betalar varje svensk invånare i genomsnitt? Hur mycket bensinskatt betalar vi? Hur mycket total skatt betalar vi i Sverige i jämförelse med invånare i andra OECD-länder? Svaren finns i Skattestatistisk årsbok 2012.

Utslaget per invånare betalade varje person i Sverige i snitt 162 100 kronor i skatt år 2010. Skattekvoten, beräknad på BNP, ligger i Sverige på 45,8 procent, jämfört med cirka 25 procent i USA och omkring 31 procent i Grekland och Portugal. Dessa fakta, och många fler, finns att hämta i Skattestatistisk årsbok 2012 som Skatteverket publicerar varje år. – Skatter angår och påverkar alla i vårt samhälle och är ett ständigt aktuellt ämne. Därför är Skattestatistisk årsbok intressant både för den samhällsintresserade och för journalisten som letar idéer till nyhetsuppslag, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket. I Skattestatistisk årsbok 2012 finns otaliga fakta som rör skatter, från såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Ett kapitel beskriver skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, ett annat handlar om hur attityden till skatter har blivit avsevärt mer positiv de senaste åren.   Andra exempel på ämnen är företagsbeskattning, skatt på arbete, skatt på konsumtion, och den offentliga sektorns inkomster och utgifter.

 

Avdrag – Tjänsteresa

Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare?

Om du har gjort resor i tjänsten och fått ersättning för resekostnader så behöver du inte deklarera ersättningen om den gäller resor med allmänna kommunikationer, taxi eller hyrbil. Du får då inte heller göra avdrag för dessa kostnader.Om du har använt egen bil för tjänsteresor kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 18,50 kronor per mil. Om du har använt förmånsbil för tjänsteresor och betalat allt drivmedel själv, kan arbetsgivaren betala en skattefri bilersättning med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel. Har du fått en högre ersättning ska du deklarera det överskjutande beloppet som lön.Har du fått en lägre ersättning än 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil, ska du ta upp ersättningen i deklarationen. Du drar sedan av dina utgifter för tjänsteresor med 18,50 kronor eller 6,50 kronor respektive 9,50 kronor per mil.Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel.

Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. Om du har haft utgifter för väg-, bro- eller färjeavgift får du dra av dessa kostnader. Om du använt egen bil för tjänsteresorna får du dessutom dra av dina utgifter för trängselskatt.

Om du har haft andra utgifter för resor får du göra avdrag med dina verkliga kostnader.