Besök från EU-kommissionen

Den 20 november besöker Margot Fröhlinger från EU-kommissionen (GD Inre Marknaden och tjänster) Patent- och registreringsverket, PRV. Syftet med besöket är att diskutera patentsystemen i Europa idag och i framtiden. Margot Fröhlinger reser runt till medlemsstaterna för att bilda sig en uppfattning om åsikter och synpunkter runt Gemenskapspatent och Domstolssystem för framtida diskussioner och…

Social tagging: >

Comments are closed.