Eldsvåda hos WIPO

Det var en eldsvåda på WIPO i Genève i går vid lunchdags. Det var inga skadade, men på grund av stark rökutveckling och oro för giftiga gaser utrymdes lokalerna. På grund av det är det avbrott i flera av WIPO:s webbtjänster. Se www.wipo.int och www.tdg.ch  

Social tagging: >

Comments are closed.