Lättnader i PCT förfarande

Från den 16 september införs en del lättnader i PCT-förfarandet på grund av ändringar i den amerikanska lagstiftningen. Sökanden behöver inte längre vara densamma som uppfinnaren i PCT-ansökningar, trots att USA är designerad myndighet. Se information från WIPO ( stycket som börjar med rubriken ”Important information for applicants filing on or after 16 September 2012”)

Social tagging: >

Comments are closed.