Bolagsam » Sidan kunde inte hittas

Ett utgivningsbevis stärker yttrandefriheten

Enligt tryckfrihetsförordningen ska alla som ger ut en periodisk skrift, d v s att utgivning sker minst fyra gånger per år, ha ett utgivningsbevis. Med det lagstadgade utgivningsbeviset följer också flera fördelar. Under året kommer Patent- och Registreringsverket, PRV, som sköter registreringen av periodiska skrifter, att arbeta för en ökad kunskap bland utgivarna om fördelarna med att ha ett…