Industrin vill ha en europeisk patentdomstol

I början av sommaren kom EU-ordförandeskapet med ett förslag om en gemensam europeisk patentdomstol. Justitiedepartementet skickade ut förslaget på remiss och svar har nu lämnats av bl.a. PRV. Domstolen är efterfrågad av industrin och syftet är att inte minst små och medelstora företag ska få tillgång till enhetlig domstolsprövning som kännetecknas av hög kompetens, rättssäkerhet, smidig proces…

Social tagging: >

Comments are closed.