Nu kommer 10.e editionen av Niceklassificeringen

Den 1 jan 2012 träder Nice-klassificeringens 10.e edition i kraft. De omflyttningar och förändringar som den 10:e editionen medför är följande: Kosttillskott för människor eller djur flyttas till klass 5, har tidigare ingått i 29, 30 eller 31. Alla blöjor, stora som små, tillhör klass 5. Tidigare har blöjorna placerats i klass 5, 16, och 25. Man har exempelvis skilt blöjor för inkontinenta och…

Social tagging: >

Comments are closed.