Enhetligt patentsystem i Europa – vad händer nu?

Det europeiska rådet har nu nått en överenskommelse om den sista kvarvarande frågan i förhandlingarna om det enhetliga patentskyddet – att den nya enhetliga patentdomstolens centrala avdelnings första instans ska ligga i Paris, samtidigt som delar av den ska finnas i London och i München. Man har tidigare kommit överens om förordningar avseende patent och översättningar. Vad innebär då den…

Social tagging: >

Comments are closed.