Ny blogg om immaterialrätt och företagande

Patent- och registreringsverket (PRV) lanserar idag 26 april på World Intellectual Property Day en ny blogg – PRVbloggen.se Syftet med PRVbloggen.se är att skapa ett forum i Sverige för diskussion kring immaterialrätt och företagande. Att öka förståelsen för kopplingen mellan företagande och immaterialrätt kan bidra till lyckade affärer och att företag vågar satsa på nya idéer. Skribenter är…

Social tagging: >

Comments are closed.