Vilken innebörd får nya varumärkeslagen?

I en lagrådsremiss har regeringen föreslagit att officialprövningen av tidigare rättigheter ska behållas. Officialprövning av tidigare rättigheter innebär att myndigheten utför en granskning på eget initiativ, d.v.s. utan att någon behöver påtala att det finns en tidigare rättighet. Patent- och registreringsverket, PRV, fortsätter således att granska varumärkesansökningar gentemot redan…

Social tagging: >

Comments are closed.