Kartläggning av det offentliga stödsystemet

PRV och VINNOVA har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av det offentliga stödsystemet inom företags immateriella tillgångar. I den färdiga rapporten ser vi att kartläggningen som utförts tydliggör att det finns ett stort behov hos svenska små- och medelstora företag av ökad förståelse hur strategisk hantering av immateriella tillgångar bidrar till framgång i affärer. Kartläggningen…

Social tagging: >

Comments are closed.