Så enkelt kan småföretagare skapa värden av immateriella tillgångar

Små och medelstora företag går miste om stora summor genom att de slarvar med att skydda sina immateriella tillgångar, som unik kunskap, kundregister, varumärken och informationsmaterial. För att hjälpa dessa företag lanserar Patent- och registreringsverket (PRV) en helt ny webbsida där företagare enkelt kan testa om man har säkrat dessa värden. Lanseringen sker i samband med World Intellectual…

Social tagging: >

Comments are closed.