Morgondagens jobb och välfärd förutsätter nytänkande idag

Den 16 februari samlades representanter från näringsliv, myndigheter, universitet och branschorganisationer i ett dialogmöte med ett gemensamt syfte – att stärka svensk tillväxt. Dialogmötet är ett led i framtagandet av den nationella innovationsstrategin och mötets fokus var på innovation, immateriella tillgångar och affärsstrategier. Tillsammans med Regeringskansliet hade Patent- och…

Social tagging: >

Comments are closed.