Avgiftsjustering beträffande nyhetsgranskningsavgiften i PCT-ansökningar

Från 1 april 2012 justeras avgiften för internationell nyhetsgranskning i PCT-ansökningar till 16 460 kr. Den justerade avgiften gäller även internationell nyhetsgranskning av oenhetliga uppfinningar samt kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT.

Social tagging: >

Comments are closed.