Valutajusteringar beträffande vissa PCT-avgifter

Från 1 januari 2013 justeras följande avgifter gällande PCT-ansökningar:  Internationell ansökningsavgift: 9 330 kr Om ansökningen innehåller fler än 30 sidor: 110 kr för varje sida därutöver Om en PCT ansökan inges via mjukvaran PCT-EASY reduceras avgiften med 700 kr Om en PCT ansökan inges i PDF-format reduceras avgiften med 1400 kr Om en PCT ansökan inges via XML reduceras avgiften med 2100 …

Social tagging: >

Comments are closed.