Almi och Innovationsbron slås ihop

Riksdagen beslutade den 19 juni att verksamheten i Innovationsbron ska överföras i Almi Företagspartner AB. Sammanslagningen görs för att förbättra arbetet med att ta tillvara på innovationer i Sverige och effektivisera de statliga insatserna mot nya och växande företag. Almis regionala närvaro tros kunna öka Innovationsbrons finansiella insatser större tillgänglighet och den tydligare…

Social tagging: >

Comments are closed.