PRV och Vinnova får nytt gemensamt regeringsuppdrag

Den 24 november 2011 blev det klart att PRV och Vinnova fick ett nytt regeringsuppdrag. Uppdraget innebär att vi tillsammans ska genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Uppdraget kommer delas in i tre delar, en del som avser ekonomiskt stöd vilket Vinnova ansvarar för. De övriga två…

Social tagging: >

Comments are closed.