Utredning för enhetligt patentskydd inom EU

PRV kommer att vara representerad i utredningen som avser att förbättra det europeiska patentsystemet. En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs till följd av införandet av det enhetliga patentskyddet i EU och inrättandet av den enhetliga europeiska patentdomstolen. Utredaren ska också lämna förslag till en ny patentlag och en ny förordning som ska vara överskådliga o…

Social tagging: >

Comments are closed.