Seminarium för innovationskontoren

PRV har bjudit in de åtta innovationskontoren till ett halvdagsseminarium på tema internationell utblick med föreläsare från Tyskland och Finland som ska prata om hur man jobbar med IPR-frågor på universiteten i sina respektive länder. Deltagarna kommer också att få höra om ett projekt som drivits av Innovationskontor Väst och som handlar och förutsättningarna för technology transfer i framtide…

Social tagging: >

Comments are closed.