PRV och Vinnovas regeringsuppdrag

Arbetet inom regeringsuppdraget med målsättning att öka små och medelstora företags förmåga att använda sina immateriella tillgångar som ett affärsstrategiskt verktyg står högt på agendan på PRV. Regeringsuppdraget har getts till PRV och VINNOVA gemensamt och projektet löper över 2012 och 2013. Flera aktiviteter har satts igång för att uppnå uppdragets målsättning. En av dessa aktiviteter är at…

Social tagging: >

Comments are closed.