Nya avgifter från 1 december

Fr o m 1 december höjs årsavgifterna för patentansökningar och patent samt varumärken. Patent Nya årsavgifter från 1 december 2012: Ändringarna gäller betalningar som görs från och med 1 december 2012. För årsavgifter som betalas före 1 december 2012 gäller äldre föreskrifter. Årsavgifter för patentansökningar och patent (SEK) Ordinarie avgift Förhöjd avgift 1:a avgiftsåret (förfaller tillsamma…

Social tagging: >

Comments are closed.