ECLA ersätts av CPC i Svensk Patentdatabas

Nytt patentklassystem Den 21 december går Svensk Patentdatabas över från EPO:s patentklassystem ECLA till det nya klassystemet CPC (Cooperative Patent Classification), som utvecklas gemensamt av EPO och USPTO. CPC har vuxit fram under de senaste två åren och det efterträder officiellt ECLA vid årsskiftet. I Espacenet skedde övergången redan den 20 december. Eftersom allmänheten därigenom inte…

Social tagging: >

Comments are closed.