Klassystemet ECLA ersätts av CPC i Espacenet

Den 19 december går Espacenet över från EPO:s patentklassystem ECLA till det nya klassystemet CPC (Cooperative Patent Classification), som utvecklas gemensamt av EPO och USPTO. Under de senaste två åren har det nya klassystemet CPC vuxit fram, och det efterträder officiellt ECLA vid årsskiftet. I Espacenet sker övergången redan den 19 december. För användare av ECLA och IPC kommer förändringen…

Social tagging: >

Lämna ett svar

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.